اخبار

1397/11/24
بنا به درخواست شرکت کنندگان محترم و طبق تصمیم شورای سیاست گذاری هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران پرداخت هزینه ها به جشنواره تمدید شد


 بنا به درخواست شرکت کنندگان محترم و طبق تصمیم شورای سیاست گذاری هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران پرداخت هزینه ها به جشنواره تمدید شد

به گزارش دبیرخانه هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران بنا به درخواست متعدد شرکت کنندگان  محترم و اعلام  در جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره مورخ 1397/11/24 با تمدید زمان پرداخت هزینه ها موافقت شد.

شرکت کنندگان محترم می توانند هزینه های خود را حداکثر تا پایان وقت روز یکشنبه مورخ 1397/11/28 ارسال نمایند.
توجه نمایید زمان فوق به هیچ عنوان مجدد تمدید نخواهد شد.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !