اخبار

1398/01/24
شرکت محترم جهت دریافت هدایای نقدی خود فرم زیر را تکمیل


شرکت کننده محترم جهت دریافت هدایای نقدی خود فرم زیر را تکمیل وبه آدرس پستی اعلام شده ارسال نمایید.


اصفهان-نجف آباد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد-ساختمان مرکزی-طبقه سوم-مراکز رشدتوجه:
1-فرم را حتما امضا واثر انگشت نمایید
2-رسید بسته پستی خود را حتما نگه داری نمایید
3-ترجیحا شماره حساب و کارت بانک ملی اعلام نمایید.
4-اخرین مهلت ارسال هدایا 10 اردیبهشت ماه می باشد
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !