محورهای علمی جشنواره

صفحه اصلی > محورهای علمی جشنواره

 

-گروه پزشکی، تجهیزات و مواد پزشکی

-گروه فیزیک و هسته ای

 

-گروه علوم دارویی

-گروه  مکانیک و هوافضا

 

-گروه شیمی

-گروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

-گروه نفت، گاز و پتروشیمی

-گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 

-گروه مواد و متالوژی

-گروه عمران

 

-گروه پلیمر

-گروه نساجی و معماری

 

-گروه صنایع غذایی

 

-سایر موضوعات

 

-گروه برق