کارگاه های آموزشی

صفحه اصلی > کارگاه های آموزشی


نکات مهم در خصوص کارگاه ها:

*ثبت نام در کارگاه های آموزشی فقط از طریق ثبت نام در وب سایت رسمی جشنواره امکان پذیر می باشد

*اطلاعات تکمیلی کارگاه ها(معرفی،توضیحات و سرفصل کار گاه ها)از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد.