هزینه های ثبت نام و شرکت در جشنواره

صفحه اصلی > هزینه های ثبت نام و شرکت در جشنواره

 

داوری اولیه

1

یک طرح

50.000

2

دو طرح

90.000

3

سه طرح

130.000

4

چهار طرح و بالاتر

170.000

شرکت در جشنواره

1

بدون اسکان

135.000

2

به همراه اسکان

225.000

3

 

 

شرکت در کارگاه های آموزشی و رویداد ها

1

هر کارگاه آموزشی

30.000

2

رویداد ها

رایگان

نمایشگاه

1

ویژه شرکت کنندگان به همراه طرح

رایگان

2

نمایشگاه ویژه شرکت ها خصوصی و سرمایه گذاران

تماس با دبیرخانه

*قیمت ها به تومان می باشد.

*در صورت داشتن هرگونه مشکل در پرداخت با شماره 09136019372 تماس بگیرید