تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

آدرس:اصفهان-نجف آباد-بلوار دانشگاه -دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد-ساختمان مرکزی-مراکز رشد


ایمیل:ifi2019@iaun.ac.ir


تلفن:42292779-031

همراه:09136019372

کدپستی: 8514143131